RELATS FOTOGRÀFICS  La idea d’aquest taller és la de construir un projecte comú a partir dels relats fotogràfics creats, per un grup de fotògrafs, des de la individualitat en un mateix espai, durant un temps limitat, alliberant-se de codis preestablerts que els encotillen i sense preocupar-se de quin serà el format final del relat fotogràfic, ja que aquest es decidirà segons el camí que les mateixes imatges assenyalin.


  • RELATS FOTOGRÀFICS