AZIMUT - VIATGE AMB UN GLOBUS TERRAQÜI  Rodar món amb un globus terraqüi ha estat una pràctica artística on debatre amb mi mateix l’articulació del procés de realització, investigació, reflexió, anàlisi, estratègia i, fins i tot, interessos a curt o llarg termini d’un projecte fotogràfic. Una àrea de debat actiu entre el globus terraqüi i diferents enclavaments que es troben convivint en una convergència espacial-temporal determinada.

Les hores de reflexió sobre de quina manera havia d’encarar el projecte van conduir-me a la decisió de que volia que l’atzar formés part d’ell tot sent-ne un element preeminent. Aquesta decisió va portar-me a assignar al projecte, només, cinc globus terraqüis. Quan morís el darrer, jo clouria el projecte. 

Si la primera pauta que vaig donar-me per la construcció del projecte fou l’atzar, la segona fou el viatge prenent com a punt de sortida el llogarret, de la Catalunya interior on vivia amb la Teresa, la meva companya de vida còmplice d’aventures i imprescindible en aquest com en tots els meus projectes. Vam viatjar durant cinc anys amb un globus terraqüi instal·lat al seient del darrera del cotxe. I quan dic viatjar em refereixo des d’anar a comprar el pa al poble veí o anar a Bilbao per tornar a veure el Puppy, l’escultura realitzada per Jeff Koons. 

L’anàlisi del projecte en la seva globalitat per adaptar-lo del format online al de llibre m’ha permès adonar-me que els objectius marcats en el moment de la seva creació i motiu de la seva realització han estat assolits en escreix i això m’encoratja a aventurar-me en iniciar-ne de nous.

Josep Bou


  • AZIMUT - VIATGE AMB UN GLOBUS TERRAQÜI

  • 1 de 13   endevant